• Politika kolaeiaa

  Koristeai naše online usluge, ukljueujuai aplikacije, kolaeiai i druge tehnologije za praaenje mogu se koristiti na razne naaine, npr. kako bi ova stranica funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe. Ako želite saznati više o tome što su kolaeiai, kako se koriste i koje su vaše opcije, molimo, proeitajte više ovdje.

  Što je kolaeia?
  Kako se kolaeiai koriste?
  Koje su vam opcije dostupne?
   

  a) Što je kolaeia?

  Kolaeia je mala kolieina podataka koju internetska stranica sprema u pretraživaeu Vašeg raeunala ili na Vašem mobilnom ure?aju. Takozvani "kolaeiai prve strane" su kolaeiai koje koristi tvrtka koja upravlja domenom na kojoj se kolaeiai koriste. Stoga su ovdje kolaeiai apartments-villa-maja.com "kolaeiai prve strane".

  Postoji razlika izme?u privremenih i trajnih kolaeiaa. Privremeni kolaeiai postoje samo dok ne zatvorite svoj pretraživae. Trajni kolaeiai imaju duži vijek trajanja i ne brišu se automatski kada zatvorite pretraživae. Nastojimo koristiti kolaeiae ili dopustiti korištenje kolaeiaa s maksimalnim trajanjem koliko je neophodno za rad. Najviše godinu dana. Samo u iznimnim okolnostima, poput sigurnosti i kad je apsolutno neophodno, kolaeia ima trajanje duže od navedenoga.

  Sve ove tehnologije zajedno se u ovim Pravilima o kolaeiaima nazivaju "kolaeiai".

   

  b) Kako se koriste kolaeiai?

  Kolaeiai se koriste u razne svrhe. Omoguauju vam da budete prepoznati kao isti korisnik na svim stranicama unutar jednog internet portala, izme?u više internetskih stranica ili za vrijeme korištenja aplikacije.

  Naša internetska stranica koriste kolaeiae u razne svrhe:

  Tehnieki kolaeiai: Svojim posjetiteljima pokušavamo osigurati naprednu i jednostavnu internetsku stranicu i aplikacije koje se automatski prilago?avaju njihovim potrebama i željama. Kako bismo to postigli, koristimo tehnieke kolaeiae za prikazivanje naše internet stranice i ispravan rad, kao i za kreiranje Vašeg korisniekog raeuna, prijavu i ure?ivanje postavki. Tehnieki su kolaeiai u potpunosti neophodni za ispravan rad naše stranice.

  Funkcijski kolaeiai: Tako?er koristimo funkcijske kolaeiae kako bismo zapamtili Vaše postavke i pomogli Vam u ueinkovitom i efektivnom korištenju naše internet stranice ili aplikacije. Ovi funkcijski kolaeiai nisu neophodni za funkcioniranje naše stranice ili aplikacije, ali su zaslužni za dodatne funkcije i bolje iskustvo.

  Analitieki kolaeiai: Ove kolaeiae koristimo kako bismo ustanovili kako naši korisnici koriste stranicu. Za praeenje posjeaenosti koristimo Google analytics. Više o njihovim uvjetima i naeinu rada možete proeitati ovdje: https://policies.google.com/?hl=hr

  Tako?er znaci da možemo koristiti podatke o Vašem naeinu korištenja stranice, poput broja klikova na odre?enoj stranici, kretanje mišem i „skrolanje”, rijeci koje upisujete u tražilicu i tekst koji upisujete u razna polja. Koristimo analitieke kolaeiae kao dio kampanje oglašavanja kako bismo saznali na koji naein korisnici upotrebljavaju našu stranicu ili aplikacije nakon što im se prikaže online oglas. To tako?er može ukljueivati oglase drugih stranica.
   

  c) Koje su Vam opcije dostupne?

  Za više informacija o kolaeiaima i o njihovu upravljanju ili brisanju posjetite allaboutcookies.org i stranicu za pomoa u svom pretraživaeu. U postavkama pretraživaea kao što su Firefox, Chrome, Safari ili Internet Explorer i drugih možete odrediti koje kolaeiae aete prihvatiti, a koje aete odbiti. Mjesto na kojemu možete pronaai postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživaea. Putem opcije "Pomoa" u svom pretraživaeu prona?ite postavke koje trebate.

  Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti odre?ene tehnieke i/ili funkcionalne kolaeiae, možda neaete moai koristiti odre?ene funkcije na našoj internetskoj stranici.

  U slueaju bilo kakvih pitanja o ovim Pravilima o kolaeiaima, molimo, pošaljite poruku elektronieke pošte na adresu villa-maja@hotmail.com

  Ova Pravila o kolaeiaima podložna su povremenim izmjenama. Stoga redovito posjeaujte ovu stranicu kako biste bili upuaeni u eventualne izmjene.